Без категория

1. Нация (Народ)

Ще започнем с уточнението, че българската дума която в пълна степен отговаря по смисъл на понятието нация е народ. Тъй като понятието нация е добило широка публичност и се е наложило с времето като термин, то ние ще ползваме именно него. Но всеки български националист трябва да знае, че думата народ е нашето название за нация и спокойно може да я ползва като синоним.

Нацията, това е една естествено формирала се във времето човешка общност. Тя обединява хора с една кръв, общ произход, обща история, език и култура. Всяка нация е уникална, всяка нация се е формирала по свой собствен път и притежава свои специфични характеристики. Нациите се формират в различно историческо време.

Една нацията може да се формира, преди да е създала своя държава. Може да продължи да съществува и след като е изгубила държавата си. В следствие на определени исторически събития, една нация може и да не е обединена в една държава, а да е разделена в няколко (пример – Княжество България и Източна Румелия) или част от общността да е попаднала под чужда власт.

Нацията, за разлика от етноса се самоопределя. Един човек е част от нацията, само когато нацията го признава за част от нея. Чрез действията си, човек може да се самоотдели от нацията. Общата религия е често срещан, но не и задължителен белег за принадлежност към нацията. Тук най-близката и точна аналогия е семейството – не е задължително членовете на едно семейство да са от една религия, за да се държат и чувстват като семейство. Нацията е степен на самоосъзнатост на общността. На самоосъзнатост на нейните членове, като част от едно цяло, простиращо се през времето и пространството, от което настоящето поколение е само брънка във веригата, свързваща предците с бъдните поколения.

При нацията водещ е интереса на цялата общност, а не на отделни прослойки или личности. Всеки – от водача, до обикновения работник, служи на общата кауза съзнателно. Характерен за нацията е стремежа за налагане на максимално справедливи отношения в общността и максимално справедливо разпределение на благата. В нацията съществува естествена йерархия, която не е херметически затворена. Човек се придвижва в нея според  личните си качества и интереси в определени сфери, като приносът му към общността определя и мястото му в нея.

Националната общност не е някакво „идеално” и утопично състояние. Тя е реалност, също като семейството, което е нейната основа и най-малка градивна единица. Във всяка естествена общност съществуват и вътрешни проблеми, но във времето се работи за преодоляването им.

Днес на националните общности по света са наложени чужди на тяхната същност модели на управление. В следствие на това те са бавно разрушавани, в голяма степен са изпаднали в състояние на объркване и съществуват в един подтиснат вид, като само най-будната им част е активна. Тази най-будна и активна част от общността са националистите.  (Причините довели до това положение ще бъдат разгледани подробно в следващи публикации.)

Както всеки човек, така и всяка нация притежава свой, специфичен и уникален дух. Израз на този дух се явява национализмът.

Подобни статии

Коментара

 1. Nikola Nikov · Водещ коментатор · Висше народно военно-морско училище Варна

  "Една нацията може да се формира, преди да е създала своя държава."

  Това не е истина! Вие можете да си изграждате всякакви представи, дори и неистинни, но не можете да добиете истински неща, ОСНОВАВАЙКИ СЕ НА НЕИСТИННИ ПРЕДСТАВИ!

  НАЦИЯ е политическо понятие, Вие можете да го смесите с "народ" във вашите представи, но в реалността, то не се смесва, а включва НАРОД!! Нацията се състои от един или много народи, народности, етнически групи. Те са обединени от СПРАВЕДЛИВА ДЪРЖАВНОСТ, от една политико-правна организация на обществения живот, която считат за СПРАВЕДЛИВА!!
  Така и населението (народите) на Балканския полуостров възприема да се наричат "БЪЛГАРИ", защото държавата, която са основали БЪЛГАРИТЕ тук, на техните земи, е била май-справедливата за онова време, нямаща аналог до днес!!

  1. Това, което цитирате е политическата концепция за нация, която е противопоставена на културната концепция за нация. По своята същност тя е една изкуствена конструкция, която е крайно абсурдна и приложена на практика не води до нищо добро – пример са македонската и американската "нации". Ползвайки тази концепция нищо не пречи да се конструира и марсиянска нация, например. В исторически план, тя е изготвена от френските масони, организирали революцията и е инструмент за разбиването на естествено оформилите се или формиращи се нации в Европа по това време. Твърдението, че нацията включва много народи е напълно абсурдно от гледна точка на културната концепция за естествената нация. Нещо повече, това е мултикултурализъм в завършен вид. Мултикултурализмът е отрицание на национализма и е доказано неработеща идеология. Типичен пример за политически "национализъм" е днешна Франция, която е пред гражданска война, тъй като счита за част от нацията цялата африканска и арабска маса, която систематично руши държавността.

   Това чисто информативно за четящите тук. Спор с индоктриниран опонент е безсмислен.

 2. . . . "хора с една кръв" . . . ?!

  Това е нацистки израз, отдавна отречен от биологията и социологията. В биомедицината са известни точно четири кръвни групи при хората от всички раси. Немец от нулева група не може да приеме кръв от немец от група А, В или АВ, но може да приеме такава от чернокож африканец от нулева група.

  Дори и авторът да употребява думата "кръв" в смисъл на "геном", пак е доказано, че е абсурдно: Малки различия в генома могат да доведат до големи различия във фенотипа (външност, анатомични особености и т.н.) и обратно – сходна външност и анатомо-физиология могат да съответстват на големи различия между геномите. Отделно, че статистиката от последните няколко десетилетия трудно показва европейска нация, в която смесените бракове да са по-малко от 10%. А при швейцарците, например, този процент е над 40 !

  Правилният израз е "хора с една и съща културна принадлежност". Аристотел го е казал най-добре: "Грък е всеки, който притежава гръцка култура."

  1. Говорим за европейци, не за африканци и араби, целящи да затрият европейското население. В тиквата си имаш мозък, използвай го!

 3. много роми даряват кръв за пари.ако някой от бнс е пострадал и му прелеят кръв от ром то променя ли се националната му принадлежност

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button