Анализи

Порнографията като оръжие за масово поразяване

Времето, в което живеем,  е време на всеобщ морален упадък. В една или друга степен целият свят е засегнат. Но най-силна е кризата на традиционните ценности и морал при така наречените „развити” общества на Запад. Именно моделът на тези все по-загниващи в морално и културно отношение общества се налага чрез различни средства и методи (включително и чрез употреба на директна военна сила), върху все по-голяма част от света. Този модел не е случайно възникнал, нито е резултат от развитието на някакви естествени процеси. Той е внимателно планиран, дълго подготвян и систематично налаган от глобалната мафия. Това, до което води, е постепенно унищожаване на националните общности, все по-голяма загуба на свобода от страна на обикновените хора и концентриране на все по-голям властови ресурс в ръцете на световния псевдо-елит. В настоящия текст ще разгледаме само един от ключовите елементи на този модел, който се явява и своеобразно оръжие за масово поразяване на човешкото съзнание. Става въпрос именно за порнографската индустрия. Акцентът пада върху това явление и поради факта, че е твърде опасно, а често е сериозно подценявано.

В наши дни порнографията отдавна е излязла от рамките на чисто неморалното и отхвърляно от традиционните ценности поведение. Това е до голяма степен възможно и поради развитието на съвременните технологии. Но най-голямата опасност идва от факта, че индустриалният принцип е приложен по отношение на порнографията. Това означава, че се гони непрекъснато разширяване на пазара, привличане на нови групи потребители и създаване на всевъзможни нови услуги и продукти. На практика това е максимално стимулиране и увеличаване на обхвата на сексуалната извратеност и моралния упадък. Това разбира се не е самоцелно. В този си вид порноиндустрията е своеобразно оръжие за масово поразяване и унищожение. Както ще стане ясно по-нататък в текста последното изобщо не е преувеличено. Какви са целите на това съвременно оръжие? Можем условно да посочим няколко, но трябва да се вземе предвид, че те са взаимосвързани и „преливат” една в друга.

Първата и най-важна е създаване на зависимост. Но защо се цели именно това? Отговорът е много прост – всяка зависимост се използва за контрол. Маниакалният стремеж към пълен контрол над всичко и всички е основната движеща сила зад действията на глобалната мафия. Всяко тяхно действие, всеки техен ход са свързани със задоволяването на тази маниакална обсесия. Колкото по-силно е зависим някой, толкова по-лесно е да го контролираш, държейки в ръцете си източника на неговата зависимост. Огромни маси хора не могат да бъдат директно контролирани, затова глобалната мафия създава различни форми на зависимост, чрез които може да ги контролира. Най-лесно е да се създаде зависимост, манипулирайки най-първичните инстинкти у човека. Стимулирайки го, но и насочвайки го в неестествена посока, се създава именно такава зависимост. Тя е на чисто психологическа основа. Поради тази причина е изключително трудна за преодоляване, тъй като мнозинството от хората отказват да я приемат или я считат за нещо „естествено” и „нормално”. Това е една от най-успешните и все по-широко разпространяващи се техники за контрол, използвани от глобалната мафия.

 Постигането на втората цел идва като следствие от постигането на първата. Това е отклоняване на вниманието и губене на времето. За да може мафията да работи необезпокоявано по реализиране на задачите си, хората не бива да са информирани за целите и намеренията на „елита”, не бива да имат свободно време, през което могат да се информират, да натрупват знания или да водят борба. Това се постига чрез различни средства и едно от най-ефективните е зависимостта, която порнографията създава. Когато човек е зависим, той търси задоволяване на своята зависимост при всеки удобен момент. Порнографията, освен че предлага лесен и евтин достъп до източника на зависимост (резултат от развитието на технологиите), на практика може да отнеме и огромно количество време на зависимия. Часове, които биха могли да се използват за положително изграждане на личността, на практика са изхабени в занимание, което не само, че отнема ценно време, но и води до деградация. Тук идва и следващата цел на това подмолно оръжие – засилване на разпадните процеси в обществото.

Една от целите на глобалната мафия е именно т.нар „атомизиране” – разбиването на обществата до отделни, крайно егоистични и лумпенизирани човеко-единици. Стимулирането и подтикването към разврат е един от най-сигурните начини за това. Много семейни двойки използват порно филмите като средство за стимулиране на сексуалния живот. Но това може да се окаже и пагубно за връзката им. Порното насърчава желанието за секс с различни партньори, както и различни перверзии в най-широк спектър. При по-лабилна психика на някой от партньорите лесно могат да възникнат проблеми, които да доведат до разпад на връзката. Все по-ниска е и възрастта на хората, имащи достъп до порнография. Това е особено опасно за децата, чиято психика е в процес на формиране. Всъщност те са основна целева група. Изкривявайки представите им за интимните отношения между хората, на практика се възпрепятства създаването на традиционни, здрави семейства в бъдеще.

Последната преграда пред пълното атомизиране на обществата е именно традиционното семейство. То е най-здравата и устойчива форма на организация на хората и основна градивна единица на общността. Всяка форма на организираност, която не е под контрола на мафията, е разглеждана като опасност, тъй като може да се превърне в ядро на съпротива. Подчинение на всяко едно семейство е невъзможно, затова е по-лесно унищожаването на тази форма на организация. И тук идва ролята на разврата и моралният упадък. Как ще създаде здраво семейство човек, който е свикнал на разгулен живот? Как ще възпитат децата си „семейства”, разменящи партньори за разнообразие? Каква майка може да е жена, участваща в оргии? Много малък е шансът дете, попаднало в такава среда, да се превърне в нормален човек, а не в копие на родителите си. По този начин бавно, но сигурно обществата загиват.

Тук идва и четвъртата цел на мафията – моделиране и изкривяване на съзнанието на „масата” и създаване на нов тип „човек”. Възпрепятства се нормалното общуване, дехуманизира се другият – възприема се не като човешко същество, а като предмет за забавление и удоволствие. Важни са желанията на потребителя, а не чувствата и усещанията на „стоката”. Така по-лесно може да се приеме без съпротива изключително бруталният и жесток нов световен ред, който мафията подготвя. Крайният егоизъм, лумпенизацията и пълното морално разложение правят това възможно.

Петата, не толкова видима цел, е редуциране на населението. Човек, приучен на разврат е много по-склонен да не създаде потомство, тъй като основна „ценност” за него е задоволяване на нагона и желанията, а едно семейство и деца могат да са пречка за това. Също така хора, развили силна психологическа зависимост към порнографията, губят способността за нормално общуване с другия пол, а с това и възможността да създадат здрава връзка.

Шестата цел е създаване на източник за забавление на „елита”. Според някои автори (например Григорий Климов) комплексът за власт, характерен за хората от глобалната мафия, е съпроводен и с различни сексуални отклонения. Една маса от човеко-единици, без морал и ценности, отдадена на разврат, предоставя възможност за безпрепятствено набавяне на необходимия „материал” за „елита”.

И разбира се, на края, трябва да споменем и най-видимата цел на порно индустрията – реализирането на огромни финансови печалби. Те обаче не са самоцел, нито са ползвани единствено като източник на лукс за хората на върха на пирамидата. Огромните приходи са ползвани основно за форсиране на тези процеси.

Като заключение можем да кажем, че това е явление, което не просто трябва да се ограничи или вкара в някакви „приемливи” рамки, а напълно трябва да се унищожи. Но за да реагират адекватно хората, първо и най-необходимо нещо е да са наясно с опасностите, които произтичат от тази индустрия, използвана като оръжие. А преди да дойде времето за организирано противодействие, всеки първо трябва да обърне поглед към себе си, да види до колко се е поддал на този порок и дали е склонен и за в бъдеще да се остави съзнанието му да бъде моделирано и изкривявано. Историята казва едно нещо – общества, които не са успели да преодолеят моралния упадък, неминуемо са загивали.

Пламен Димитров, БНС                                                                                                             София, 2012 г.


Подобни статии

Един коментар

  1. МОРАЛ … От кого зависи той ? Заобиколени сме с порно – вестници, свободно веещи се по реповете, като мръсни ризи и на кого му прави впечатление? КОЙ Е ВИНОВЕН ЗА ТОВА?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button