Международна дейност

Интервю за “Авангард на руската младеж”

Представяме ви интервюто, което Пламен Димитров даде за представителя на руския националистически портал “Авангард на руската младеж” (“Авангард Русской Молодежи”), Никита Ковал. В него са засегнати редица въпроси – от историческите отношения между нашите народи, през актуалната политическа ситуация в България, кризата в Украйна, проблемите на Европа и възможността за сътрудничество между европейските националисти. Интервюто на руски може да откриете тук – “Интервью с Болгарским Национальным Союзом”. Страницата на АРМ във ВКонтакт – ТУК.

Ето и пълния текст на интервюто:

АРМ: Приветстваме нашите български съратници и благодарим, че се съгласихте на интервюто!

БНС: И ние благодарим, че ни потърсихте за интервю. Радваме се, че в Русия има интерес към нашата организация.

АРМ: Разкажете ни за вашата организация. От колко време съществува? Много ли са вашите привърженици?

БНС: Организацията ни бе създадена през 2001 година, наскоро отбелязахме нашата 15-а годишнина. БНС е основно младежка организация, но сред членовете ни има хора на всякаква възраст. Точният брой на нашите членове по принцип не оповестяваме от съображения за сигурност. Правилата ни за членство са доста строги, защото не държим толкова на количество, колкото на качество. Иначе освен членовете на организацията, много хора ни симпатизират и ни помагат. Факта, че ние организираме най-голямата ежегодна националистическа проява в страната – Луковмарш (шествието в чест на генерал Христо Луков, събиращо над 2000 души), показва това. Работим много добре и с други националистически организации в страната. Може да се каже, че сме изградили една обща мрежа за сътрудничество.

АРМ: Разкажете ни за вашата идеология. На какво се основава? Към какви идеи се придържате? Вие национал-социалисти ли сте или просто български националисти?

БНС:  Ние считаме, че както отделната личност е уникална, така и всяка нация е уникална и съответно има свой собствен тип национализъм. Национализмът е израз на духа на нацията. Той е нещо живо и динамично. Според конкретните условия на епохата, националистите разработват и своя идеология, която е политическия израз на национализма. Ние сме продължители на идеите на най-голямата и най-добре оформена идеологически, националистическа организация в България през периода на Втората световна война – Съюз на българските национални легиони (водена от генерал Христо Луков). Тя е основана на типично български традиции, но и има и много общи черти с националните движения в Европа по това време. Отрича както капитализма, така и комунизма, издига идеята за сътрудничеството между класите в обществото в полза на националния интерес.

Ако говорим за социалното – реално погледнато националното и социалното са неразделни. Няма как да си националист в истинския смисъл на думата, ако не се бориш и за максимално справедливи социални отношения в собствената си нация.

АРМ: Как се отнасяте към Третия Райх и Адолф Хитлер? Смятате ли, че някои от идеите си струва да се заемат, или вашия национализъм се базира на уникална българска идея?

БНС: По отношение на първия въпрос, просто ще изложа обективните исторически факти. Както по време на Първата, така и по време на Втората световна война, България е съюзник на Германия. След края на ПСВ, страната ни е една от жертвите на изключително несправедливата Версайска система. Етническото землище на България е разкъсано и територии, от векове населени с българи са раздадени на съседните ни държави, воювали срещу нас. По време на Втората световна война, благодарение на Третия Райх, отново връщаме в наше владение тези земи. Голямата катастрофа за България идва след съветската окупация от 1944 година.

Считаме, че национализмът трябва, както да пази и развива родното, така и да бъде прагматичен. Ако нещо, създадено от друг е полезно, работи и може да се пригоди към националните ти особености, защо да не го използваш? Впрочем, това е типична черта на българския национализъм, откакто го има – пазим ревностно своето, но полезното от чуждия опит също се прилага.

АРМ: Каква е икономическата ви програма? Планова икономика? Капитализмът? Смесена система?

БНС:  Виждаме как при капиталистическата система, постепенно човек се превръща в роб на капитала, виждаме как и съветския тип планова икономика се оказа неработещ и не по-малко експлоатиращ работника. Следователно трябва да поемем по трети път. Икономиката трябва да служи на хората, а не обратното. Държавата трябва да упражнява контрол над големите корпорации. Не трябва да допуска превръщането им в монополисти и експлоататори. Нейно задължение е да защитава дребните и средни предприемачи, и работниците.

АРМ: Какво мислите за социалистическото миналото на България? Как оценявате този период в историята на вашата страна? Кой е бил най-добрия период период за България в исторически план?

БНС: С окупацията на Царство България от Съветския съюз, идва най-голямата катастрофа за народа ни в новата му история. Голяма част от националният ни елит е избит от комунистите или е заточен по лагери. На власт са качени безскрупулни и алчни хора, движени единствено от личния си интерес и жажда за власт. Ако е имало някакво положително развитие на индустрия и селско стопанство, след първоначалния крах, причинен от комунизма, то се дължи не на социалистическата система, а е постигнато въпреки нея. Днес децата на червената номенклатура са се пребоядисали като демократи и са сменили господарите от Москва с господари във Вашингтон и Брюксел и продължават да грабят и унищожават народа ни.

В исторически план, България е била най-могъща през средновековието. Тогава сме били империя с ранг на днешните световни сили. Много дълго в Европа е имало само две истински могъщи държави с високо цивилизационно ниво – Българското царство и Източната Римска империя. Човек трябва добре да познава историята на народа си и да се гордее с постиженията на предците си, но не бива да живее с носталгия по миналото и да бездейства в настоящето. Трябва да е активен и да се бори, за да е достоен наследник на предците си и за да е пример за бъдещите поколения. Това е да си националист.

АРМ: Към какви възгледи за религията се придържате в БНС? Вие сте православни християни или езичници? Има ли разделение по религиозен признак в националистическите среди в България?

БНС: Ние не сме религиозна организация – при нас има и християни и атеисти и хора с други религиозни разбирания. Ние сме за свобода на вероизповеданията, ако те не застрашават държавата и не са в разрез с моралните принципи на българския народ. Има някой националистически организации, които са с подчертано православен характер, но за някакво сериозно разделение между националистите на религиозен признак не може да се говори.

АРМ: Какво мислите за европейската солидарност? С какви европейски националистически организации си сътрудничите?

БНС: При днешната безпрецедентна заплаха за оцеляването на европейските народи, сътрудничеството между европейските националисти е необходимост. Поддържаме отношения с организации от цяла Европа – Хърватия, Румъния, Полша, Унгария, Швеция, Германия, Италия, Франция, Швейцария, Испания, Белгия (фламандската част), разбира се Русия, а от скоро и Украйна. Най-дълго и добро е сътрудничестовото ни с нашите германски съратници, но през последните години си сътрудничим много добре и с хървати, шведи и французи.

АРМ: Аз съм виждал снимки от шествието в чест на генерал Христо Луков, на които забелязах представители на хърватския клон на движението “Кръв и Чест”. Имате ли добри отношения с хърватските националисти? В какви отношения сте със сръбските националисти?

БНС: С хърватските националисти поддържаме много добри отношения. Те са посещавали наши мероприятия, както и ние техни. Контактите ни с тях датират от 2012 година, когато представители на HCSP дойдоха на международна националистическа конференция, която организирахме в София.

Със сръбски националисти нямаме контакт и не поддържаме отношения. Нито те са ни търсили, нито ние тях. Исторически погледнато, Великите сили са дали български територии на Сърбия, Гърция и Румъния. Проблемът със сърбите и гърците е че и до днес са настроени много шовинистично и националистите им мечтаят за безумни мегаломански проекти, за сметка на своите съседи. Видяхме до къде доведе това в Сърбия. От опита ни до момента, можем да кажем, че единствено румънските националисти са разумни, склонни на диалог по отношение на спорни въпроси, добре настроени са към нас, били са наши гости, както и ние техни и въобще можем да работим в градивна насока заедно. Ние по принцип нямаме проблем да поддържаме чисто дипломатически отношения и с други националисти, дори някои от интересите ни да са в конфликт, стига да не изпадат в шовинизъм и да не търсят умишлен конфликт с нас. Ние считаме, че за преодоляването на всички конфликти между различните европейски националисти трябва да се търси мирно и дипломатично решение, не може да си позволим повече братоубийствени войни. Днес народите ни са изправени пред унищожение и трябва да работим заедно, за да оцелеем, за това шовинизмът днес, повече от всякога е много опасен.

АРМ: Как се отнасяте към руснаците? Били ли са някога руснаци на ваши събития?

БНС: Към руския народ имаме традиционно добро отношение. В исторически план се е случвало политиката на руската държава да е във вреда на нашите интереси, но тази политика е била и във вреда на самия руски народ, така че ние правим ясно разграничение между отношенията ни като народи и политиката на държавите ни. Връзките между народите ни са от векове и ние трябва да работим за укрепването на приятелските отношения между нас. Руско-турската война от 1877-1878 г. доведе до възстановяването на българската държавност, след пет века на кървава ислямска тирания. Българите пък имат принос за изграждането на руската държавност в средните векове – българското духовенство участва в покръстването на руския народ, а кирилицата, която Русия приема е създадена в България от български духовници. Още много може да се каже за нашите отношения през вековете. Трябва добре да познаваме взаимната си история – и доброто и лошото в нея, да я прочетем без пристрастия, за да изградим едни дълготрайно добри отношения и да не позволим да ни вкарват в конфликти.

Представители на руските националисти са били на наши събития, а както споменахме, ние поддържаме връзка и с руски организации. Например през 2012 г., в София организирахме лекция на проф. Павел Тулаев, който говори за личността на руския учен Юрий Венелин – първият в света българовед и изключителен приятел на народа ни. От 2015 г. установихме контакт с Руско имперско движение, а през 2016 г. техният водач Станислав Воробьов гостува в България. Повод за визитата бе конференция срещу ислямизацията на Европа, организирана от наша приятелска организация от град Стара Загора, на която естествено имаше и наши представители. Тази година на Луковмарш, руски националисти не можаха да присъстват, но от организацията Комитет “Нация и Свобода” ни изпратиха поздравително писмо, което прочетохме на присъстващите. Надяваме се в бъдеще да създаваме все по-здрави и ползотворни контакти с различни руски организации.

АРМ: Каква е вашата позиция по отношение на НАТО и на Европейския Съюз?

БНС: Ние сме за Европа на свободните нации, които да си сътрудничат и сме твърдо против тази неомарксистка диктатура на бюрократи, каквато е ЕС в сегашния си образ. Това е либерална версия на Съветския съюз в Европа. НАТО е инструмент на световния ционизъм, който унищожи европейските армии и отне суверенитета на европейските държави. Ние сме за силна национална армия, ако има военно сътрудничество между европейските народи, то трябва да е под съвсем различна форма.

АРМ: Знаете ли нещо за конфликт на Украйна? Поддържате ли някоя от воюващите страни? Ако да, то какви и защо?

БНС: Да, разбира се, следим какво се случва в Украйна. Там има голямо българско малцинство, чиято съдба ни вълнува. Наистина съжаляваме, че се стигна до кръвопролитията там. Нашата позиция е, че този конфликт не бива да се решава с военни средства. Конфликтът е резултат от машинациите на Запада, но и от тези на Кремъл, а жертвата са жителите на Украйна. Надяваме се, че страната ще се стабилизира и въпреки острия конфликт, враждуващите ще намерят начин за разумно решение, въпреки остротата на ситуацията. Ние имаме връзка с националисти и от двете страни на барикадата – споменах за РИД, те имаха свой легион в Украйна. От друга страна, представители на “Азов” също ни бяха потърсили и поддържаме контакт и с тях. Ясно е, че раните които бяха отворени, ще заздравеят много бавно. Дори да се стигне до диалог ще е много трудно. Ситуацията е наистина много сложна. Но най-важното на първо време е, националисти да не се избиват помежду си повече. Това е нашата позиция.

АРМ: Каква е сега политическата ситуация в България? Оказва ли ви натиск българската полиция?

БНС: България не е независима държава от 1944 г., насам – първо бе сателит на СССР, след 1989 г. е колония на Запада. Съвсем естествено, управляващите до сега виждаха заплаха в национализма. Въпреки това, националистическите настроения продължават да нарастват, особено сред младите. В момента ситуацията донякъде е интересна, защото след последните парламентарни избори, коалиция от три партии, които се определят като националисти, влезна в състава на новото правителство. Разбира се, ние имаме своите критики към тях, но това е нещо, което споделяме с тях самите, защото това е градивния диалог. Макар да сме скептично настроени, като цяло, все пак е показателно до колко националистическите настроения в страната се засилват.

Ние сме на ясно, че организацията ни се следи под лупа от службите за сигурност, играещи роля на политическа полиция (макар официално такава да не съществува). Случвало се е да саботират наши мероприятия – например конференции, като собствениците на зали са били притискани да ни отказват наем на помещения. Хора за които се знае, че ни симпатизират са били привиквани и са били разпитвани за дейността ни и за предстоящи прояви. Тази година, чуждестранните ни гости на Луковмарш бяха следени и проверявани многократно от полицията, а пред заведението в което бяхме организирали посрещането на чуждестранните делегации, освен голямо присъствие на редовна полиция имаше и тежко екипирани специални полицейски части с автоматично оръжие. Когато попитахме началниците им какво налага тези мерки, те ни отговориха любезно, че всъщност това била мярка за нашата собствена сигурност. Самият Луковмарш е може би най-тежко охраняваната масова проява в страната, въпреки че никога в историята му не е имало безредици. Присъстват хиляди полицаи, екипирани за масови безредици, има конна полиция, водни оръдия. Но от друга страна, през годините сме спечелили респекта на полицията. Виждат нашата дисциплина и организираност, както и това, че винаги правим това, което сме казали. Това е причината, Луковмарш да се провежда (макар и със затруднения), въпреки че последните 3 години по ред, кмета на града го забранява. Впрочем, закона е на наша страна и вече веднъж осъдихме кмета заради забраната, а в момента тече и ново дело. По принцип, цялата ни дейност е изцяло в рамките на закона.

АРМ: Благодарим, че се съгласихте да отговорите на нашите въпроси. Какво искате да пожелая на руските читатели?

БНС: Пожелаваме им да са упорити в борбата, въпреки големите трудности и да я изведат до успешен край! Ако националните движения в Европа успеят да си върнат държавите и ако намерят общ език помежду си, Европа не само ще бъде спасена, но я очаква нов Златен век. Нека заедно се борим за това!

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button