Без категория

3. Национални интереси

Националените интереси обхващат всички въпроси отнасящи се до опазването и съхранението на националната общност и гарантиране на нейната сигурност, единството и благоденствие. В различни исторически периоди те са различни, тъй като се влиаят от конкретните политически, социално-културни и икономически условия (пример – едни са по време на Възраждането, други са днес). Могат да са краткосрочни и дългосрочни. Стремежът към тяхното своевременно, пълноценно и максимално добро решение облагодетелства нацията.

Национален и държавен интерес се припокриват като значение, единствено когато държавата е национална. Когато държавата не е национална, интересите ѝ и интересите на нацията могат да са диаметрално противоположни.

Интересите на нацията са морално обосновани. Това е така, защото в своите действия, националната общност е ръководена от своите морални принципи. Както семейството (основата на нацията), така и самата нацията са общности крепящи се на здрави морални устои. Тоест, отхвърля се концепция за държавен интерес (наричан неправилно „национален”), който е напълно лишен от всякакви морални съображения.

Шовинистичните и имперски амбиции не са национални интереси. Какво са шовинизмът и империализмът, ще бъде разгледано по-нататък в раздела.

За да защити адекватно своите интереси в съвременната епоха, нацията има нужда от създаването на национална идеология и национална доктрина.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button