Често задавани въпроси

Като начало, какво е национализмът за вас?

Национализмът преди всичко е любов към своя народ и Родина. Но и активна борба за защита на ценностите, традициите и като цяло – интересите на народа. В основата на национализма стои разбирането за доброто на нацията като висше благо. Политическите измерения на национализма се изразяват в стремежа към свобода, независимост и справедливост. Включително максимална справедливост и в социалните отношения в самата нация. Постигането на тези цели изисква постоянство и непримиримост, независимо от жертвите и трудностите, пред които се изправя човек. Националисти са онези, които водят тази борба ежедневно и със своят труд – умствен или физически, работят за благото, за възхода и единението на своя народ.

Не мислите ли, че национализмът е отживелица?

Не, дори напротив. Той е необходимост. Без него сме като дърво без корен – обречени да загинем. Родолюбието ни е запазило през вековете като народ. Благодарение на него сме оцелели през най-трудните за народа ни времена. То съхранява традициите и културата ни. Национализмът пази спомена за хилядолетната ни история. От него можем да черпим самочувствие като нация днес. Освен това национализмът се усъвършенства в съответствие с историческото време, за да посрещне потребностите на народа.

Каква е всъщност целта ви?

Ако трябва да обобщим само в едно изречение, то целта ни е национално могъща и социално справедлива България.

Защо поставяте символът ıYı е върху знамето?

Това е много древен символ, използван от дедите ни. Той е бил символ на българската държавност стотици години. В този смисъл неговото място е именно върху националния трикольор. Ние се борим за здрава и силна българска държавност, стъпила на хилядолетните традиции на народа ни.

И все пак, не противоречи ли на закона поставянето му върху флага?

Не, именно защото е древен български символ. Има и две съдебни решения на българския съд, които потвърждават, че символът може да бъде поставян върху трибагреника.

А не мислите ли, че това е езически символ?

Не, разбира се! Това е традиция, нищо повече. Много показателно е, че символът продължава да бъде употребяван в държавната символика, дълго след покръстването на народа ни. Това е символ на държавността и като такъв го използваме.

Кажете нещо за българите-мюсюлмани и православието?

Нашата организация не е религиозна. Ние уважаваме православието, защото това е традиционната вяра на по-голямата част от нашия народ. Но не бива да забравяме, че има и български общности от католици и мюсюлмани, например. Други българи са атеисти. За нас е важно българина да обича нацията ни и да работи в нейна полза. Религията не бива да се употребява като средство за политически борби. Считаме, че в страната ни няма място за религиозният фанатизъм. В нашите редици има християни, има атеисти, ние оставяме този избор на всеки. Важното е да споделя ценностите на български националист.

Какво мислите за циганите? Те българи ли са?

Очевидно е, че циганите са цигани, а не българи. Едно е да си гражданин на България и друго да си част от българската нация. Едното е правен статут, другото е принадлежност към общност, изградила се през вековете на база на общ произход, кръв, история, култура и добродетели. За това се нарича културна нация – това е естествено зародила се човешка общност. Циганите са просто различна етническа група, която живее на територията на България.

Какво е отношението ви към тези други общности?

Отношението ни към всеки – независимо дали говорим за някаква група хора или отделна личност, се определя от неговото отношение към нас, нашия народ и Родината ни.

А какво тогава е да си българин?

Преди всичко отговорност, защото си наследник на велик народ.

За нас да си българин означава не просто да имаш българска кръв във вените си, но и българският дух да е жив в теб. Защото има хора, които са българи по произход, но по дух са чужди и враждебни на народа ни. Чрез действията си, които вредят на народа ни, те са се самоотделили от нацията. За нас такива хора не са българи.

Защо носите униформи?

Униформата е символ на ред и дисциплина – неща, които се стремим да наложим. Освен това, тя придава тържествен и стегнат вид на честванията и възпоменанията, които провеждаме. Това е форма на уважение към героите ни. Традицията българските националисти да носят униформа идва още от времето на Легията на Раковски. Така че ние продължаваме една вековна традиция.

Мислите ли, че с чествания на различни празници ще промените нещо?

Честванията и възпоменанията за различни български герои или важни исторически събития са само една част от нашата дейност. Те са важни, защото народ без памет е обречен на гибел. Ако не знаеш кой си, откъде идваш, какво бъдеще може да имаш? Нашата борба е за бъдещето, но за това бъдеще, което е стъпило здраво на основата на хилядолетната българска традиция и култура.

Какво друго правите?

Дейността ни е много разнообразна, освен споменатите чествания, тя включва различни инициативи свързани с актуални проблеми, информационни кампании, лекции, семинари. Издаваме книги, поддържаме и поставяме паметници, като част от дейността ни свързана с българската памет и култура. Организираме благотворителни акции. Имаме различни спортни прояви, обучения, лагери и походи сред природата. Развиваме сътрудничество с редица националистически организации в цяла Европа. В това отношение сме най-активната българска организация. Също така поддържаме контакт с български общности зад граница, имаме общи инициативи с тях и се стараем да им помагаме.

Как се финансирате?

Основно от членски внос. Почти всеки от нас работи и отделя средства, според възможностите си. Когато става въпрос за конкретни инициативи, има наши симпатизанти, които ни помагат с дарения. Разчитаме на собствените си сили в борбата, която водим. Всеки може да го направи, но трябват първо воля, и второ – постоянство. От пари винаги има нужда, но ние не се оплакваме, защото от хленчене полза няма.

Какво е отношението ви към други родолюбиви организации?

Има различни организации и групи с които вече от години работим чудесно. Като цяло, ние сме отворени за сътрудничество с всеки, който споделя вижданията ни. В това отношение сме постигнали голям напредък през последните години.

За съжаление има и такива, които твърдят, че са националисти, но гонят лични користни цели и на практика, делата им нямат нищо общо с национализма. Към подобни няма как да имаме добро отношение, но няма смисъл да се занимаваме с тях. Те сами ще се провалят. Не им отделяме време, защото за нас е по-важно да работим за постигане на нашите цели.

Колко души сте?

Няколко милиона, и е въпрос само на време кога ще се съберем!

И все пак, има ли смисъл? Мислите ли, че това което искате да постигнете е възможно?

Да! Не само е възможно, но сме длъжни да го постигнем. Другият вариант е да изчезнем като народ. Няма средно положение. Това е трудна и тежка борба, но в нея е единственото спасение. Ако някога предците ни бяха отказали да я водят, ако не се бяха опълчили на Османската империя, то днес просто нямаше да ни има като народ, нямаше да има България. Нима на тях не им е изглеждало трудно и почти невъзможно? Но въпреки това, в крайна делото им е победоносно.

Крайно време е българинът да захвърли нихилизма и да повярва в себе си. Когато сме вярвали в силите си сме постигали чудеса като Съединението, като невъзможната победа при Одрин и ред други. Трябва да имаме самочувствие, защото народа ни е дал много на света. Кирилицата, на която пишат толкова народи, е само един от примерите. Трябва да вярваме в силите си и да се стараем да сме достойни наследници на нашите предци. Правим ли това, няма как да не успеем.

Back to top button