Стани един от нас

Членството в Български Национален Съюз не може да бъде сравнено с членството в никоя позната партия или организация в България. Ние не търсим обичайните опортюнисти, които представляват огромната маса от членове на казионните партии. Това са хора, които нямат твърди идейни позиции, а са готови на всякакви компромиси и безпринципен слугинаж към компрометирани лидери, за да израстват в йерархията и от там да получават лична изгода. За член на БНС не е пригоден и този, който би се включил в дадена организация само на хартия. Мъртви души, които в най-добрия случай плащат членския си внос и от време на време се появяват на някое мероприятие, не са ни нужни. Организацията не е и място за мимолетен активизъм на хора, които провокирани от дадено събитие, са осенени от патриотично чувство, което обаче бързо отминава, а с него и волята за водене на активна съпротива срещу настоящето положение.

Български Национален Съюз е организация съставена от български националисти, които водят ежедневна борба за спасение на България и налагането на националния светоглед сред българския народ. Всеки член на БНС е политически активист, който има изграден светоглед и твърдата убеденост, че само с постоянна и отдадена дейност може да се постигнат промените, в които вярваме.  Всеки член на организацията е наясно, че за постигането на тези цели, е нужното той да даде големи лични жертви. Те най-честно се изразяват в жертване на свободното време за работа в полза на организацията, във финансови лишения, в липса на време за семейство и приятели, в проблеми на работното място или с репресивните органи на държавата в следствие на политическите му убеждения. Но всеки от нас знае много добре, че няма жертва, която да е твърде голяма, когато става въпрос за спасението на Отечеството и добруването на българския народ.

Член на Български Национален Съюз може да стане всеки българин или българка, с навършени 16 години. Социалното положение, местожителството и възрастта (стига да е над нужните 16 години) нямат значение за нас. Определящи за това, дали даден човек може да бъде част от организацията са притежанието или липсата на основни добродетели. Тези, които трябва да притежава всеки член на БНС са:

 • Отговорност
 • Себеотрицание
 • Точност
 • Организационна дисциплина
 • Постоянство
 • Другарство
 • Идеализъм

А тези, които са несъвместими с нашите разбирания са:

 • Егоизъм
 • Интригантство
 • Самовлюбеност
 • Кариеризъм
 • Опортюнизъм
 • Страхливост
 • Изявен материализъм

Ако всичко, прочетено до тук, не те е изплашило, значи най-вероятно твоето място е в БНС  и ти имаш всички предпоставки да станеш един от нас!

За начало е нужно да ни изпратиш съобщение чрез контактната форма по-долу, в което да ни разкажеш с няколко изречения за себе си. След това ние ще се свържем с теб и ще започнем процеса по приемането ти за член на Български Национален Съюз.

  Back to top button