Символи

Лого на БНС

Логото на БНС преплита в себе си древният български символ „ıYı” и инициалите на Организацията. За значението на символът „ıYı” може да прочетете подробно по-надолу в раздела. Логото е въведено като допълнение към цялостната символика на Организацията. То е елемент, подчертаващ визуалната идентичност на БНС. Синтезирало в себе си съвременно и древно – така както ние днес носим кръвта и духа на нашите предци. Един своеобразен символ на борбата за бъдещето, стъпило на здравата основа на доказаните през вековете ценности и традиции.

Символът „ıYı”

Това е един от най-древните български символи. Предците ни са го поставяли върху крепостните стени, амулетите, оръжията, както и върху различни предмети от бита. Това говори, че той е имал защитна функция. Най-вероятното му значение е божествена сила. Освен това „ıYı” е бил използван като родов символ на рода Дуло, от който произлизат великите български владетели Кубрат и Аспарух, рода създал Стара Велика България, Дунавска и Волжко-Камска България. Във времето изображението се налага като символ на българската държавност и се запазва дори след покръстването на дунавските българи (употребяван от ранните християни успоредно с кръста) и след приемането на исляма от волжките българи. Знае се, че „ıYı” е бил използван от Симеон Велики, а последно като държавен символ го е ползвал на знамето си цар Иван Шишман. В родовата ни памет изображението се запазва и по време на турското робство. Присъства например, върху обредни хлябове, приготвяни при някои християнски празници.  Най-древното негово изображение е открито в земите на днешна България и е датирано към пето хилядолетие пр.Хр.

Днес „ıYı” се употребява от Български Национален Съюз, като символ на българската държавност, за чието възстановяване се бори организацията.

Венецът на БНС

В нашата символика, символът „ıYı” (олицетворяващ българската държавност) се среща и изобразен в средата на златен венец от дъбови листа. Дъбът символизира мъдростта и употребата на този венец, цели да подчертае необходимостта от мъдрост при управление на държавата. Мъдрост, която великите ни владетели са притежавали. Мъдрост, към която трябва да се стремим. Златото, от своя страна е символ на величие и просперитет. Тук основната идея на символиката е – чрез държавническа мъдрост, към благоденстваща и славна България!

 

Гербът на БНС

Емблемата на БНС съдържа в себе си името на нашето Отечество, като име което да носим в сърцата си, и за благоденствието на което да се борим.

Щитът представлява стилизирано изображение на щитовете използвани от българските воини. Той символизира нашата решителност да защитаваме всичко българско. Цветовете върху щита са цветовете на българският трибагреник, разположени под ъгъл от 45 градуса.

Древният български символ „ıYı”, е не само символ на държавността, но и защитно изображение. Изобразяван е от предците ни върху крепостни градежи. Комбинацията му с българския щит подчертава още по-силно нашия стремеж да браним българското.

На щитът са изписани и инициалите на Организацията – БНС (Български Национален Съюз).

Знаме на БНС

Знамето на Организацията е българският трибагреник със символът „ıYı” в средата, като олицетворение на вековната българска държавност, за чието утвърждаване се борим.

 

 

Спортната организация (СО) на БНС

Спортната организация на БНС е вдъхновена от примера завещан ни от предците. По-точно, от примера на Гимнастическите дружества, организирани в Източна Румелия. Тези дружества са един от опорните стълбове на Съединението и са били наричани Народна гвардия.

Спортната организация е създадена близо две години след Съюза и функционира като самостоятелно звено. Покана за участие в СО получават само членове на Съюза, които са доказали своята вярност и постоянство.

За физическото укрепване на членовете, в СО се организират различни прояви. Сред тях са походи в планината, лагери сред природата и различни обучения, както и спортни събития като футболни срещи, турнири и тренировки по бойни спортове, военно-полеви обучения. Така, в непринудена атмосфера, се калява издръжливост, изгражда се дисциплина и се укрепва истинското другарство. За добрата физическа форма някои от членовете на СО тренират при засилен режим.

СО осигурява реда и придава парадност на мероприятията на БНС. Членове на СО носят щандарта на Организацията, поднасят венци или стоят на почетна стража на честванията на Съюза. В тези случаи те носят и парадни униформи.

Девиз на СО е един от заветите на Левски: „Всекиму – своето!”.

Униформа на СО

Защо носим униформи?

Защото униформата, преди всичко е символ на ред и дисциплина. Две неща, които се борим да наложим, както на себе си, така и в обществото. Без дисциплина няма ред. Без ред, няма справедливост, няма сигурност, няма спокойствие и е невъзможно добруването на народа ни. Днешната действителност потвърждава това най-ясно. Униформата е и символ на защита. Да защитаваме своите братя и сестри българи и свещената ни земя – това са ни завещали предците. За тази наша отговорност напомня униформата. Тя показва и нашата решителност да изпълним този свой дълг.

Униформите на СО биват два типа – парадни и полеви. Парадната униформа, освен че придава тържественост на честванията, е и израз на уважение към предците ни. Хората с униформи са стражи и пазители на българската памет. Полевите униформи се използват по време на някой от тренировките на Организацията или при походи сред природата.

Носенето на униформи е и продължение на традициите на българските националистически организации. Униформа са носели младежите от Съюза на българските национални легиони, родозащитниците, бранниците и ратниците. Униформа е имало и историческото ВМРО. Униформа е носело и Българското опълчение. Коренът на тази традиция е в българските легии, организирани преди Освобождението от Георги Раковски.

Елементи на униформата на СО


Парадната униформа на СО се състои от българска офицерска риза с нашивки на Организацията, черен военен панталон, черна военна вратовръзка с бродиран златен лъв, кожен колан и портопеи на българската армия, както и високи военни обувки. Старият вариант на лятната униформа включваше черна барета с нашивка – лъв върху щит с цветовете на трибагреника. При новият, баретата е заменена със зелена (цвета символизира българската земя, която браним) с метален еделвайс (част от символиката на СО). Зимната парадна униформа има два варианта. Първият включва български войнишки шинел, чиито модел и кройка са от времето на Третото Българско царство. Вместо барета се носи черна войнишка шапка с козирка, със златен лъв на челото. Вторият вариант включва черна военна парка, като отново се носи зелената барета. Медальонът с розетата от Плиска е неизменна част от парадната униформа на СО.

При полеви условия, по време на тренировки и при походи сред природата, СО използва камуфлажна униформа в петниста камуфлажна разцветка.

Символи на СО

Еделвайс

Еделвайсът е символ на нашата Спортна организация. Заради суровите условия, сред които оцелява, еделвайсът се е превърнал в символ на чистота и издръжливост. Днес българската младеж живее сред не по-малко трудни условия. За това именно тези духовни и телесни качества се стремим да съхраним и развием у нашите последователи. Това е символиката, която влагаме в него.  Другото име на еделвайса е “Лъвска лапа” (на латински Leontopodium). Това ни връща към един от най-българските символи – лъвът. Силата на лъвът е събрана в неговата лапа, така както силата на един народ е събрана в неговата младеж. Еделвайсът е използван като символ и от различни бойни части на Българската армия преди 1944 г. Тук отново се стремим към приемственост с нашите предци, борили се за Национално обединение.

Щитът на СО

Друг символ на СО е черен щит, обгърнат от бял кант, с „отчупено” парче в горният десен край. Върху щитът с бели букви е изписано СО (съкратено от Спортна организация). Щитът е символ на защита – на това което пазим – ценностите и заветите на нашите предци. Той е символ на борбата, която водим. Напомня ни за нашите битки, не толкова за отминалите, колкото за предстоящите. От щита е „отчупено” парче, за да напомня, че няма война без жертви, че в боя понасяш и удари. Буквите са в геометричен стил, наподобяващ каменните надписи на нашите владетели. Това припомня за древният ни произход и някогашното величие, както и за вековната борба, която водим. А този спомен ни зарежда с нови сили за борба и отстояване на Българщината.

Хуманитарен корпус

БНС – Хуманитарен корпус е онази част от Съюза, която се грижи за набиране на дарения, които предоставяме на нуждаещи се наши сънародници в днешните предели на България и извън нея. Доброволците от Хуманитарния корпус помагат и на българи пострадали от природни бедствия. Ние полагаме усилия и за възтановяването и поддържането на редица културно-исторически паметници.

 

 

Back to top button