Основни понятия

Защо са толкова важни?

Един от най-съществените проблеми на българският национализъм днес е, че няма утвърден и приет от всички националисти общ понятиен апарат. Дори основни понятия като нация и национализъм се разбират и интерпретират по различен начин от различни хора, групи и организации определящи се като националисти. Тук не става въпрос за  някакъв абстрактен, теоретичен проблем. Напротив, проблема е чисто практичен и е фундаментален. Не можеш да се разбереш с някого, ако не говорите на един език. Няма ли разбирателство, невъзможно е сътрудничеството, а без него е невъзможно постигането на нещо значимо. Нашите противници също се възползват от тази ситуация, за да налагат тяхната версия за значението на основни понятия, с което налагат и тяхното виждане и разбиране за света. Последното се явява една изкривена версия на реалността, която възприемана от народите, води до тяхното културно, морално, духовно и физическо деградиране и заробване. Неразпознаването на пропагандата на врага засилва объркването и нанася допълнителни вреди на националните сили. Случва се дори и националисти да повтарят лъжи, пропагандирани от нашите врагове. Тоест, проблема е наистина сериозен и подценяването му може да има пагубни резултати.

Налагането и утвърждаването на общо разбиране на основните понятия сред всички националисти е необходимото условие за да се постави основата на здраво, трайно и целенасочено сътрудничество между тях. Това е необходимото условие за  да се формулират ясни национални интереси, да се състави национална идеология и да се изгради национална доктрина. Ако тези три крайно необходими стъпки не бъдат извършени, национализмът е обречен да бъде неорганизирана и спорадична реакция и съпротива срещу отделни действия във вреда на нацията. Продължи ли твърде дълго тази неорганизираност и липса на яснота относно, посока, основни цели и задачи на борбата, то крайният резултат ще е крах и поражение на нацията. Ние сме твърдо решени да не допуснем подобно нещо.

За това, ще започнем с поставянето на основите – изграждане на един общ понятиен апарат. Той ще бъде развиван и допълван с времето. Първата и най-важна стъпка е правилното разбиране на понятието нация и национализъм.

1. Нация (Народ)

2. Национализъм (Родолюбие)

3. Национални интереси

4. Национална идеология

5. Национална доктрина

Един коментар

  1. Ако тези основни понятия не са ясни, то тогава кое е ясно на хората? Или съвременните граждани не са хора и нямат нужда от такива понятия? Човек се ражда и има род и принадлежност към него. Той се ражда човек и става такъв вътре в своята родова и национална общност. Т.е. нормалният човек е националист защото има родова и национална принадлежност.
    Маймуната се ражда като маймуна и има стадо. В това стадо може да си само безродна маймуна, такива са правилата. Стадото си избира водач, който може и да се грижи за маймуните, но може и да ги прецаква. Главната цел на стадото е стадото, което има стадно чувство. Разумният човек, когато Господ го създал го отделил от маймунското стадо чрез разума, който му дал и родовата общност.
    Затова нормалният човек и до днес има национално чувство а ненормалният съответно – няма такова!

Back to top button