Светоглед

„Светоглед” е раздел в който ще представяме позицията на Българският национализъм по всички жизненоважни въпроси. Целта е да се даде ясно разбиране за процесите и събитията развиващи се в България и света, да се дефинират ясно всички основни понятия и да се премине към изграждането на една национална идеология и национална доктрина. Всичко това са необходими стъпки за победата на национализма.  А победа на национализма означава, не просто спасение на нацията, но и нейното културно, духовно и материално въздигане.

Първото и най-важно нещо с което трябва да започнем е настоящото състояние на България.

Back to top button