Кои сме ние

Български Национален Съюз е родолюбива организация с членове и симпатизанти в много градове на България. Нашето основно ядро са младежите, но в редиците ни има хора от различни поколения. Всичко при нас се случва на доброволен принцип и активистите ни са водени от идеализъм, който за съжаление е чужд на нашето общество през последните десетилетия. Именно подмяната на идеализма с краен егоизъм в обществото до голяма степен определя и трагичното положение, в което се намираме днес. Ние не искаме някой друг да ни оправи, нито чакаме поредния месия или чудо, което уж ще ни извади от кризата. Разчитаме единствено на собствените си сили и воля в борбата, която водим. Вярваме, че за да се промени нещо в България, а и в света като цяло, промяната трябва да започне от нас самите. Променяйки себе си, своето мислене и поведение, ние оказваме влияние над обществото. Колкото повече сме, толкова по-силно е това влияние и толкова по-голяма е промяната в самото общество. Ние българите сме тези, които сами трябва да решат собствените си проблеми.

Ние сме български националисти. За нас национализмът не е просто поредната политическа идеология. Той е израз на вековния дух на българската нация, който има своите проявления в различните сфери. Политическото му измерение и съответната идеология, която е негов инструмент, са само част от цялостния му облик. Вярваме, че всеки истински националист е длъжен да бъде пример за народа си – да се стреми да се развива хармонично, не само да израства интелектуално и духовно, но и да укрепва физически. Националистът се доказва на дела, а не на думи.

В исторически план, може да се каже, че идейно най-близката до нас организация от недалечното минало е Съюзът на българските национални легиони (СБНЛ) воден от генерал Христо Луков. Също като тях отхвърляме крайностите на либералния капитализъм и всички производни на марксизма. Считаме, че има трети път и всяка нация трябва да открие своя модел за развитие, здраво стъпил на своите традиции, съобразен с нейните особености. Нашият идеал е национално могъща и социално справедлива България.

Вече повече от петнадесет години, въпреки трудностите, въпреки пречките и репресиите, с които враговете се опитват да ни спрат, ние продължаваме със свои собствени сили и средства борбата за една нова и по-добра България.  България, в която ние Българите ще бъдем господари в своя собствен дом.

Защо се наричаме Български Национален Съюз?


Защо Български?

Защото ни обединява българската кръв и българският дух, които носим. Защото България за нас е нещо свято. Защото заветът на нашите предци е да се борим за една Велика България – велика, както в земен, така и в духовен план. Защото България е създадена от нас, българите, тя е наш дом и ние сме законните господари в този дом.

Защо Национален?

Защото национализмът – това е активна и непрестанна борба за защита на ценностите и интересите на нашият народ!  Това е степен на осъзнатост на нашият дълг към предците и към тези, които идват след нас. Ние се борим за национална държава, защото само националната държава е гарант и защитник на българските интереси, ценности и култура.

Защо Съюз?

Защото се борим за обединението на всички истински и осъзнати българи! Защото само единни ще победим!

Back to top button