Какво искаме

1. Държава и управление

България е страна на българския народ, следователно правото да ръководи държавата и да определя нейните закони принадлежи на този народ. Недопустимо е хора, които нямат българско самосъзнание и български произход да участват в управлението на страната.

Ние искаме една национално могъща и социално справедлива България. Държавната власт да е силна и централизирана, съсредоточена в ръцете на достойни и отговорни към съдбата на нацията българи.

Грижата за здравето, подобряването на живота и продължаването на българския род са първостепенни задачи на Българската държава.

Цялостна и всеобхватна реформа на управлението. Премахване на корупционните практики, при които заемането на служби става на партиен или роднински принцип, без оглед на способностите.

Драстично съкращаване на излишния бюрократичен апарат и повишаване ефективността на държавната администрация.

Гарантирано равенство пред закона на всички граждани. Никакви привилегии на етническа или верска основа.

2. Социална политика

Създаване на здрава средна класа, която да бъде гръбнака на нашето общество.

Нова система за пенсионно осигуряване и помощи за социално слабите. България трябва да има най-добрата социална система, която да дава сигурност и спокойствие на своите граждани. Но и да не позволява възможност за злоупотреба. Трябва да бъдем пример за Европа.

Премахване на социалния паразитизъм. Държавата няма да толерира тези, които преднамерено живеят на чужд гръб.

Ликвидиране на безработицата, основно право и задължение на всеки човек е да извършва физически или умствен труд.

3. Данъчна система

Данъците и доходите трябва да бъдат съобразени с възможностите и нуждите на българското население, а не да се определят под международен натиск. Справедливо заплащане на положения труд и увеличаване на доходите до изравняването им със средноевропейските. Данъчни мерки, насърчаващи предприемачеството, дребния и среден бизнес. Държавата ще поощрява онези, които имат принос към развитието на българщината.

4. Здравеопазване

Ние искаме качествено и безплатно здравеопазване за всички българи. Грижата за децата, инвалидите и пенсионерите трябва да се определи със специално законодателство.

5. Образование

Пълна реконструкция на образователната система, за да може всеки способен и усърдно работещ българин да получи по-добро образование, а с това и по-големи възможности. Защото всеки, на който е дадена възможност да се реализира професионално, ще направи България по-силна. Държавата трябва да спре изтичането на български интелектуален потенциал.

Програмата на всички учебни заведения трябва да бъде съобразена с изискванията на практическия живот. Изучаване на истинската българска история. Училището трябва да възпитава в честност, отговорност и родолюбие.

6. Наука и култура

За нас развитието на науката и културата е предпоставка за духовен и икономически подем. Те са в основата на всяка силна държава.

Инвестиции в онези области на науката, от които зависи икономическата и военната мощ на страната.

Държавна политика, стимулираща развитието на българската култура. Специални държавни мерки за разкриване и опазване на културните ценности по българските земи, както и за тяхното популяризиране по света.

7. Икономика

Трудът и капиталът трябва да бъдат партньори в постигането на една обща цел – възраждането на българската икономика. Икономиката трябва да служи на хората, а не обратното. Поради тази причина, ние сме против този модел на глобализация, които превръща отделния човек в роб на капитала.

Държавата трябва да упражнява контрол над големите корпорации. Не трябва да допуска превръщането им в монополисти и експлоататори. Нейно задължение е да защитава дребните и средни предприемачи, и работниците. Чуждите стоки и капитали не трябва да пречат на българската икономика.

Ние искаме възстановяване на българската промишленост и превръщането на България в регионална сила. Държавата трябва да насърчава родното производство и развитието на нови технологии. Страната ни има потенциала да се превърне във водещ фактор в развитието на информационните технологии и това трябва да бъде подкрепяно от държавата. Всеки български производител и търговец е с предимство пред всеки чуждестранен и се подпомага от държавата.

Участие на работниците при разпределяне на печалбите в големите предприятия.

Стратегическите отрасли от икономиката и обществения живот са приоритет и собственост на българската държава.

8. Селско стопанство

България трябва да е в състояние сама да изхранва населението си. Ние искаме държавна подкрепа за българското селско стопанство, както и специална държавна политика за насърчаване и развитие на биоземеделие. Възстановяване на доказани с качеството си традиционни български сортове, култури и породи. Възстановяване и държавно подпомагане на селсокостопанските научни институти. Основната задача на българската държава ще е да осигури качествена и добра храна, на достъпни цени за българите. Добра храна – здрав народ – силна държава.

Земята, предприятията и стопанствата могат да бъдат собственост само на български граждани или фирми с преобладаващо българско участие. Ликвидиране на спекулата.

9. Вътрешна сигурност

Полицията е пазител на реда и закона. Неин дълг е да защитава живота, имота и спокойствието на гражданите. Те трябва да виждат в нея свой приятел и защитник.

Съдебната система трябва да е способна да гарантира максимална справедливост за всички български граждани.

Всеки държавен служител, независимо от професията и положението си, трябва да бъде финансово добре осигурен и безупречен в работата си.

Безмилостно преследване на тези, чийто действия са във вреда на общия интерес. Ликвидиране на престъпност и корупция. Разпространението на наркотици трябва да се разглежда като престъпление срещу нацията.

Силни разузнавателни, контраразузнавателни и специални служби, способни да бранят националните ни интереси.

Забрана на партии и организации, които работят против националните интереси или рушат морала на българина.

10. Армия

Ние искаме модерно въоръжена, професионално обучена наборна армия с висок боен дух. Всеки здрав български мъж, трябва да е преминал през задължително военно обучение, за да е в състояние да брани Родината и народа си, ако някой ден се наложи.

Неучастие в неизгодни военни блокове, никакви чужди военни бази на българска територия.

11. Външна политика

Прекратяване на Българската зависимост от международни финансови и военни организации. България трябва отново да бъде силна и независима, за това няма да търпим да ни налагат неизгодни условия и договори. Ние искаме равнопоставеност с другите държави и не приемаме да бъдем слуги на чужди интереси. Нашето място е в обединена Европа на свободните народи.

Държавата трябва да защитава българите, намиращи се извън пределите на Отечеството.

12. Медии

Ние искаме независими и обективни медии, служещи на българските национални интереси. Държавата не трябва да допуска медии да рушат психиката и да вредят на здравето на българските граждани. Българският език е официален и задължителен. Всички печатни и електронни издания и предавания в България трябва да са на български език. 

13. Семейство

Семейството е основата на нашето общество. Ние ще поставим българката на пиадестал и ще и дадем нов статут – на уважение и зачитане на нейната роля – родител и възпитател на истински българи. Ще направим всичко, за да живее тя достойно и щастливо. Българската съпруга и майка трябва да усеща абсолютната подкрепа на държавата – равнопоставеност, нормални условия на труд, адекватна помощ за отглеждане на деца, уважение за всичко, което тя дава на семейството си и Родината.

14. Децата, младежта и спорта

Нашите деца са свещени. Тяхното право на нормален живот, независимо от социалното положение на родителите им, трябва да бъде гарантирано. Ние искаме образованието на надарени деца с бедни родители да бъде изцяло за сметка на държавата.

Осиновяването на Български деца от чужденци е мръсна търговия и трябва да бъде прекратено.

Недобросъвестни родители, които не се грижат за децата си, ще бъдат преследвани от закона.

Държавата трябва да реши демографския пробелм с мерки, насърчаващи раждаемостта сред българите.

Ние искаме държавата да предпази младежта от пороците на днешното време – наркотиците, алкохолизма и моралния разврат. България се нуждае от здрава и силна младеж, възпитана в духа на родолюбие и будно национално съзнание. Държавата трябва да създаде условия за масов спорт и туризъм.

15. Екология

Българската държава трябва да гарантира опазването на уникалната българска природа. Строги санкции срещу всеки, замърсяващ и унищожаващ околната среда.

Развитие на ядрената енергетика, като най-сигурна, рентабилна и екологично чиста.

Забрана за пускане и отглеждане на ГМО сред Българската природа. ГМО могат да бъдат държани и използвани за научни цели единствено при строго контролирана затворена среда.

Законодателство регламентиращо опазването на околната среда ще се създава от експерти еколози, а не под натиска на „еко”-екстремисти, обслужващи корпоративни интереси.

16. Религия

Религията не трябва да бъде инструмент за политически борби, за това Организацията ни не се обвързва с никое конкретно вероизповедание. Отнасяме се с уважение към традиционната за народа ни вяра. Ние сме за свобода на вероизповеданията, ако те не застрашават държавата и не са в разрез с моралните принципи на българския народ. В страната ни няма място за религиозен фанатизъм.

17. Ценности

Ние сме против материализма, възпитаващ егоизъм и поставящ личния интерес над общия. За нас това е синоним на духовен упадък. Индивидът не бива да бъде нито краен егоист, интересуващ се единствено от собственото си благополучие, нито безправен роб на държавата. Всеки може да се реализира пълноценно като личност, единствено като осъзнат служител на нацията. Ние се водим от любовта ни към Родината и българският народ. Нашите добродетели са: дълг, чест, достойнство, осъзнатост и взаимопомощ. Ние считаме, че те са универсални за всеки българин, независимо дали е християнин, мюсюлманин или атеист. Спазването на тези добродетели ще ни позволи да поставим основите на едно здраво общество, което да съгради силна, могъща и просперираща България.

Back to top button