Анализи

Демокрацията превръща съвременния човек в безполово същество

Инга Тюркауф
публицист от немска Швейцария

Част 1

Напоследък се появяват силни подозрения, че идеолозите на Новия световен ред са последователи на онзи гнозис, който през ІІ-ри и ІІІ-ти век почти напълно изтласка Православието – но, победен от проповедническите трудове на Светите отци, бе принуден да мине в нелегалност, измисляйки апокрифи от рода на “Евангелие от Тома”.
Всъщност гнозисът води произхода си много по-отдавна, от тайните знания на Египет.
Масонските гностически направления несъмнено се коренят в това историческо минало и, като разновидност на окултизма, изначално са враждебни на християнството, стремят се да го преправят по начин, изгоден за тях, и да го поставят под свой контрол.
Днес тези сили, формирайки световна мрежа и подчинявайки политическия живот на Запада, включително подвластните му страни, излязоха на последната си “скоростна отсечка” – към пълна тоталитарна власт в целия свят.
Т. нар. “джендер” е представен в гностическия апокриф “Евангелие от Тома”:
27. … защото едва когато направите мъжа и жената едно, та мъжът да не бъде мъж и жената да не бъде жена… – тогава ще влезете (в Царството небесно).
118. Защото всяка жена, която стане мъж, ще влезе в Царството небесно.

 Диктатурата на джендеризма – създаването на нов човек

“Нашата крайна цел е целта на Волтер и Френската революция: пълното унищожаване на католицизма и въобще на християнската идея”. Това е цитат от “Неизменната инструкция Alta Vendita” на една от италианските масонски ложи. Но, за да бъде унищожена Църквата, най-напред трябва да бъдат унищожени структурите на семейството. В противен случай семейното възпитание в християнски традиции ще пречи на този процес.
Политическата и социална програма на новата джендерна идеология, т. нар. “Mainstreaming” – “Основно течение”, която програма се задължиха да изпълняват Европейският съюз и ООН, е насочена към непосредствената реализация на тези задачи.
“С разрушаването на семейството като източник на всякакъв патриархален гнет, особено на поробването на жените”, ще изчезне обществото на патриарсите (бащите) и ще бъде разчистен пътя за Новия Човек, който ще установи своето ново и окончателно господство в рая на матриархата, пише в книгата «Новият човек», (Протестантски мирогледен център, 1982 г.).

Невидимото окупиране на обществото чрез джендера

Джендерната програма като метод е твърде подходяща за постигане на целите на антихристиянските “мислители” и “борци” от ХVІІІ в. Предизвиканата днес дискусия за новата джендерна ориентация както на половете, така също на брака и семейството, е най-добрият интсрумент за пълното унищожение на християнството.

Т. нар. “джендер” (Gender) е проект, който от момента на “ІV-та Световна конференция на ООН за положението на жените” през 1995 г. в Пекин постепенно и незабележимо се внедрява не само в нашето общество, но и в политиката, при това по цял свят, без населението да бъде информирано за това. В хода на въпросната конференция стана ясно, че терминът “джендер” определя цял нов мироглед, ново виждане за света, което се стреми да ликвидира всички разлики между половете, определяйки ги не като природни (или дадени от Бога), а като възпитани от обществото. “Джендерът” твърди, че всички сексуални ориентации – хетеросексуална, педерастия, лесбийство, бисексуална и травеститна, са равни помежду си, може да претендират за обществено признание и дори обществото е длъжно да ги признае за равноправни. (В щата Тексас, например, е разрешен бракът с животно; в момента се обсъжда дали да бъде разрешен бракът с предмети б. пр).
С други думи: всеки трябва сам да избере своя пол, да реши дали иска да бъде мъж или жена или пък нещо друго, което да отговаря на моментния му каприз.
И никому не е позволено да пречи на това, иначе ще е налице дискриминация.
“Основното течение” – «Mainstreaming», е призвано да определи този нов образ на човека в политиката и обществото. Такива произволни изменения на пола са насочени към най-чувствителната област на човека – неговата сексуалност, а като група-мишена са избрани жените.
Зад всичко това се крие намерение жената да бъде лишена от начина й на поведение, даден й от природата. Джендер-идеолозите още отначало са наясно, че “вечната женственост”, на която са й отнети всички традиционни представи, ще обхване и мъжете в тази област, където човешката психика обикновено се оказва неустойчива пред безредието и перверзиите.
Джендерките се позовават на често цитираната фраза на Симона де Бовоар: “Жената не се ражда жена, тя става жена” и твърдят, че човек не бива да е роб на природните си дадености, диктувани му от обществото. Това твърдение, разбира се, е толкова абсурдно по липсата си на логика, че трудно може да му бъде намерен аналог по липса на здрав разум. Независимо от това, то направи световна кариера и придоби конкретни форми в радикалния феминизъм.
Според тях биологичният пол и фактът, че Бог е сътворил хората като мъже и жени, вече нямат значение. Джендер-идеолозите разрушават всички предишни норми и премахват делението на мъжко и женско като творение на “хетеросексуалния патриархат”, като социална конструкция, заявявайки, че половото поведение не е вродено, а възпитано. Онова, което още от появата на човечеството се е смятало за нормално и естествено, сега вече ще зависи от нечии социални възгледи и от правила, натрапвани на децата посредством превъзпитание в държавни учреждения. Това е реална заплаха за брака и семейството. Политиците, привърженици на материализма, планират и подготвят това от десетилетия с цел да сътворят нов човек, приспособен и подчинен на Новия световен ред и новата, единна световна религия.
А самото превъзпитание трябва да започне от най-ранна детска възраст, за предпочитане от яслите. Най-късно – от детската градина.

Реалната картина на джендера

Немският Федерален център по здравеопазване, подчинен на Министерството по семейните въпроси и управляван от Урсула фон дер Лайен, публикува преди година “Справочник за родители по въпросите на сексуалното възпитание на детето” за възрастови групи от 1 до 3, и от 4 до 6 години. Справочникът в тираж стотици хиляди екземпляри (платени от парите на данъкоплатците) беше разпространен безплатно. В него родителите, бабите, дядовците или пък хората, на които е възложена отговорност за деца, се подканваха да извършват сексуално стимулиране на децата.
Благодарение на смелостта на немския седмичник “Млада свобода” (Junge Freiheit), чиято редакция не се уплаши от психическия терор на “правозащитниците”, госпожа министърката Лайен беше принудена да изтегли от обръщение и да прибере в складовете въпросния справочник.
Един учител в Ню Йорк през 2006 г. така се отъждестви с женската роля, която играеше в процеса на “превъзпитание”, че реши въобще да стане жена. Той се подложи на транссексуална операция и се появи в училище, преоблечен като жена и с молба да се обръщат към него с “госпожо”, иначе щял да се чувства дискриминиран. Родителите, които искаха да спасят децата си от контакти с въпросната транссексуална особа и имаха намерение да ги преместят в друг клас, бяха принудени насила да слушат нравоучения колко била недопустима дискриминацията към бившия “господин”, превърнал се в “госпожа”.
В щата Колорадо в САЩ беше приет закон, предписващ обществените тоалетни да бъдат само “безполови”.
А в Калифорния тамошният губернатор Арнолд Шварценегер през октомври 2007 г. подписа законопроект, който позволяваше в държавните училища момчетата да ползват тоалетните на момичетата, а момичетата – тоалетните на момчетата, и никой да няма право да им забранява това.
Ръководителят на кампанията “Да защитим децата и семейството” коментира това по следния начин: “Така Арнолд Шварценегер ни предаде заради онези, които искат да натрапят на нашите деца алтернативен сексуален начин на жинот. Това е нагла атака срещу семейните ценности.
Друг подобен закон, приет от Шварценегер, трябва въобще да изключи от обществото всичко, което си позволява да критикува “джендера”, в това число педерастията, бисексуалността и другите сексуални практики по промяна на пола, включителното носене на женски дрехи от мъже и обратно. За целта беше измислен дори специален термин: “cross-dressing”, “преобличане” или “размяна на дрехи”.
Учебниците се подлагат на проверка дали в тях не се описва някакво “дискриминационно действие” като например брак между мъж и жена, или пък описание на човек като мъж или като жена – а не като някакво промеждутъчно и аморфно същество. Всички хора, които се противопоставят на тази селекция на учебниците, биват заклеймявани със стандартни и шаблонни етикети като “расисти” или “сектанти”.
За бъдат прокарани всички тези идеи и сценариите за това да станат по-ефикасни, се изисква промяна на човешката психика с цел да възприеме постепенните промени в мисленето, които обикновено остават незабелязани от обществеността – а когато бъдат констатирани, обикновено е твърде късно за съпротива.
“Джендерът” има своя история, чието познаване ще помогне по-добре да се ориентираме в неговата същност. Това мое изследване е предизвикано от появилата се дискусия по тази тревожна ситуация, засягаща самата основа на фундаменталните ценности на обществото ни и нанасяща смъртоносен удар именно по християнството. Неговата цел е да задълбочи анализа на “джендера” в по-широк контекст…
(Следва)

Бележки:

1. Волтер, в омразата си към християнството, измисли лозунга: “Ecrasez l’Infame!” (Смачкайте гадината!), т. е. християнската религия.
2. John Vennari: Неизменната Инструкция Alta Vendita, Rex Regum Press, 2000, с.14
3. Gottfried «Новият човек», Протестантски мирогледен център, 1982 г.
4. Marilyn Ferguson: Die sanfte Verschwörung, Базел, 1982 г.
5.Симона де Бовоар. «Другият пол», Хамбург ТБ, 1968.
6. Gabriele Kuby: «Джендерът на революцията», Kisslegg 2006
7. Paul M. Weyrich в Newsmax.com, 26 октомври 2007 г.
8. Vision 2000, септември 2008 г.

 

Източник: http://lyubomircholakov.blog.bg

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button