Чужбина

Глобалния пакт за миграция на ООН отваря вратите на ада

На 10 и 11 декември в мароканския град Маракеш ще бъде подписан пакта за миграция на ООН. Целият текст на пакта е дълъг около 35 страници на английски език. Колкото и да е странно, този документ още не е преведен на български език или поне никъде не може да се намери неговия текст, въпреки че той предизвика вече доста реакции в България. Затова ние си направихме труда да го прочетем и да изложим тук какво впечатление остави той в нас. Също така публикуваме кратки пасажи от него, които преведохме и които смятаме, че най-добре олицетворяват замисъла, с който е създаден.

Самото прочитане на документа, чието пълно име е “Глобално споразумение за сигурна, организирана и редовна миграция”, не е никак лесна задача. Текста е изключително “тежък”, изпълнен с витиевити формулировки и повтарящи се, с различни думи, мантри във възхвала на миграцията. Целенасочено документа изобилства от разкрасяващи фрази, като във всяко второ, трето изречение става въпрос за “човешки права”. Но за всеки, който може да чете между редовете, бързо разбира какво стои зад този пакт: улесняване на мигрантите и масовата имиграция към Европа. И то, не просто за миграция на стотици хиляди или милиони, а на десетки или дори стотици милиони нашественици в Европа и в частност България. Очевидно става въпрос за най-голямото преселение на народите в човешката история.

От целия прочит на този “глобален пакт” е безспорно, че той е насочен приоритетно срещу европейските народи. В бъдеще на тях е отредена задачата да се грижат за благополучието на мигрантите, да правят всичко за техния комфорт и безопасност, да работят за тяхната интеграция в приемните държави (което на практика означава подмяна на етническия и културен облик в тези държави). Този документ отрежда на европейците ролята на послушни администратори, които с отворени обятия трябва да посрещат мигрантските потоци от Азия и Африка. Те, не само, че не трябва по никакъв начин да дискриминират неканените гости, а според създателите на пакта, трябва да се напаснат към тези “нови реалности”. На много места в текста става въпрос, че на мигрантите трябва да се осигурява място за живеене, образование и работа.

Духовните бащи на този проект на ООН явно целят с него да ограничат и свободата на словото и да задушат всяко критично мнение относно неконтрилуемата миграция. В няколко пасажа на документа се говори за “Стимулиране на открита обществена дискусия относно миграцията, която се базира на доказуеми факти, която да доведе до реалистично, хуманно и конструктивно възприятие на миграцията и мигрантите”. Но тъй като миграцията и мигрантите в този документи априори са приети за нещо добро и позитивно, то веднага може да се досетим, че “доказуемите факти”, които ще бъдат допускани в обществената дискусия, ще са единствено тези, които подкрепят тази теза. И обратното, на много места в текста мнението срещу миграция е определено като “дискриминационно” и “език на омразата” и на правителствата се препоръчва да се борят срещу него.

Засега българското правителство заяви, че няма да подпише пакта за миграция на ООН. Това обаче не е продиктувано от някаква искренна убеденост на управляващите в България, че този документ е изключително опасен за бъдещето на нашата Родина, а е по-скоро резултат от вътрешнополитическата конюнктура. А като имаме предвид слугинажа на българските политици, няма да е изненада, ако в един момент те бъдат “убедени” да сложат и подписа на България под този документ. Но дори и това да не се случи, това не трябва по никакъв начин да ни успокоява. Защо с или без подписа на България, ако целите, поставени в този “Глобален пакт” почнат да се изпълняват, ние ще бъдем засегнати по същия начин, както всички други европейски държави и това ще бъде още една стъпка към загубата на идентичност и суверенитет от европейските народи. Затова е нужна координирана съпротива от всички националисти в Европа срещу този пакт и всеки друг подобен документ, който цели разрушаването на европейската цивилизация.

Ето и за първи път на български някои откъси от пакта за миграция на ООН:   

[…] Този глобален пакт е израз на нашата обща увереност за подобряването на сътрудничеството в областта на международната миграция. Миграцията винаги е била част от човешката история и ние признаваме, че в нашия глобализиран свят, тя представлява източник на просперитет, иновации и стабилно развитие и че тези позитивни влияния могат да бъдат оптимизирани, чрез една по-добре управлявана миграционна политика. […]  

[…] Освен това ние трябва да предадем на всички наши граждани обективна, основана на фактите и ясна информация относно ползите и предизвикателствата, идващи от миграция, за да отстраним подвеждащата информация, която води до отрицателно възприемане на миграцията. […]

[…] Ние трябва да създадем такива стимулиращи условия, които да позволят на мигрантите да обогатят нашите общества със своите човешки, икономически и социални качества. […]

[…] Чрез прилагането на глобалния пакт ние поемаме грижата, че човешките права на всички мигранти, независимо от техния миграционен статут, ще бъдат зачитани, защитени и осигурени по време на целия миграционен цикъл. Освен това ние потвърждаваме нашето задължение, да бъдат премахнати всички форми на дискриминация, ксенофобия и нетолерантност срещу мигрантите и техните семейства. […]

[…] ще прегледаме трудовото законодателство и стратегиите и програмите в сферата на сигурността, за да сме сигурни, че те осигуряват особените нужди и приноси на трудовите мигранти. […]

[…] да бъдат създадени всеобхватни регулации и да бъдат развити партньорства, които предоставят на мигранти в незавидно положение, независимо от техния статут, във всички фази на миграцията, нужната подкрепа. […]

[…] да бъдат прегледани и ревизирани съответните закони и наредби, за да изяснено, дали санкциите дават адекватен отговор на нелегално влизане и присъствие в страната и ако “да”, да се провери дали санкциите са реципрочни, балансирани и недискриминационни […]

[…] Ограничаването на свободата на мигрантите да бъде използвано само като крайна мярка. […]

[…] На мигрантите в детска и юношеска възраст да бъде осигурявано безплатно и равноправно висококачествено образование […]

[…] да бъде стимулиран взаимния респект за културата, традициите и обичаите на приемащото общество и мигрантите, и за тази цел да бъдат използвани доказани процедури в областта на интеграционната политика, интеграционни програми и интеграционни дейности, включително да бъдат обменяни и прилагани пътища за стимулиране на приемането на многообразието и обесняването на социалната съпричастност и заедността. […]

[…] подкрепяне на мултикултурни дейности чрез спорт, музика, изкуство, кулинарни празници, доброволческа ангажираност и други социални мероприятия, които стимулират взаимното разбирателство и уважение на културите на мигрантите и приемащите общества. […]

[…] Ние се задължаваме, в съответствие с международните норми за човешки права, за премахнем всички форми на дискриминация и да осъждаме и да се борим срещу изявления, действия и прояви на расизъм, расова дискриминация, насилие и ксенофобия и свързаната с тях нетолерантност срещу мигранти. […]

[…] Да създадем, прилагаме и подържаме правни норми, които поставят извън закона престъпления от омраза и тежки престъпления от омраза, които са насочени срещу мигранти и ще обучаваме служители в сферата на разследването на престъпления и други служители за това, да разпознават, предотвратяват и да реагират на такива престъпления и други физически нападения, които са насочени срещу мигранти, и също така на жертвите да бъде предоставена медицинска, правна и психосоциална помощ. […]

[…] Спирането на общественото финансиране и материалната помощ за медии, които систематично подкрепят нетолерантността, ксенофобията, расизма и други форми на дискриминация срещу мигранти. […]

[…] Ние ще приложим глобалният пакт в сътрудничество и партньорство с мигранти, гражданското общество, мигрантски и изселнически организации, религиозни организации, местни институции, частния сектор, синдикати, депутати, национални организации за защита правата на човека, международния червен кръст и червения полумесец, научната сфера, медиите и други подходящи заинтересовани страни. […]

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button
X