България

Главно мюфтийство срещу гей-парада

Главното мюфтийство също се обяви против гей-парада и заклейми хомосексуализма и педофилията.

ислямПротестно писмо на Главно мюфтийство на Република България

Главно мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България строго осъжда хомосексуализма и деянията на хомосексуалистите, особено когато те безочливо се опитват да променят общественото мнение, моралните, религиозните и традиционните ценности на Българското общество чрез обществени прояви от рода на гей-парадите.

Главно мюфтийство е против хомосексуализма и хомосексуалните прояви поради няколко основни принципа:

Всевишният Аллах в Свещения Коран повелява, че е „сътворил човека с превъзходен облик” (95:4) и забранява на човека, чийто тяло и дух му са поверени (еманет), да извършва интервенция над човешката природа. А при неспазване на тази забрана човек може да изпадне  в състояние на „най-унизен от унизените…” (95:5).

Една от основните цели на ислямската религия е да изгради морално, хармонично и благополучно общество. За постигане на тази цел ислямската религия е заложила принципа на възпитание чрез превъзпитаване на страстите, което ще доведе до изграждане на силни личности, стабилни семейства и добри общества. Тогава, дори и да има индивидуални случаи на несъобразяване с моралните принципи, обществото чрез свои приоми ще спре разпространяването на покварата. Поради тази причина ислямската религия строго е регламентирала семейните и междуполовите взаимоотношения. В този смисъл категорично е забранено прелюбодеянието, а също така са забранени и нещата, които евентуално биха могли да породят прелюбодеяние. Целейки съхраняването на поколението и общественото спокойствие, ислямската религия категорично е забранила и хомосексуалните взаимоотношения и нещата, които евентуално биха могли да водят до тях. В тази връзка Свещеният Коран ни учи чрез историята и преживяното от един от избраните пратеници на Аллах, Лют (Лот) – мир нему – и ни приканва да размишляваме върху Содом и Гомор.

И пратихме Лют (Лот), който каза на своя народ: „Нима вършите скверността (хомосексуални деяния), с която не ви е предшествал нито един от народите? При мъжете ходите със страст наместо при жените. Вие сте хора престъпващи.”

А отговорът на народа му бе само да кажат: „Прогонете ги от вашето селище! Те били хора, които се пазят чисти.”

И спасихме него и семейството му, освен неговата жена. Тя бе от оставащите.

И изсипахме отгоре им дъжд (от нажежени камъни). Виж какъв е краят на престъпниците! (7:80-84)

Последният пратеник на Аллах – Мухаммед – мир нему – подчертава, че хомосексуализмът и водещите до него деяния са от нещата, които предизвикват гнева на Всевишния Създател. В хадис на Аллаховия Пратеник се казва: „Има четири групи хора, които предизвикват гнева на Аллах и ще спечелят Неговото недоволство: Мъжете, които се оприличават на жени, жените, които се оприличават на мъже, онзи, който спохожда животни, и онзи, който спохожда мъже.”

Главно мюфтийство, изхождайки от казаното, протестира срещу обществени прояви от рода на гей-парадите и срещу решенията на властите, допускащи подобни неща, които оскверняват Българското общество и заплашват бъдещето му. Възползвайки се от случая още веднъж приканваме заинтересованите власти да предприемат необходимите мерки за въвеждането на предмета „Религия” (християнство, ислям и др.), което в бъдеще ще окаже своето влияние за възпрепятствие на влиянието на морални и обществени болести като хомосексуализъм, педофилия, наркомания, алкохолизъм и т. н.

Пресслужба на Главно мюфтийство

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
X