«

»

авг. 22

4. Национална идеология

Необходимостта от формулирането на национална идеология се появява в модерната епоха, като следствие от развитието на социално-културните и политическите процеси.

Националната идеология е израз на конкретните нужди и цели на нацията, ограничени в политическата сфера и времето. Тя е ѝ инструмент за тяхното постигане. За конкретен период от развитието си и за конкретни задачи, които стоят пред национализма, той трябва да изработва съответната идеология, която да реализира целите му.

Идеологията се явява негов инструмент, негово политическо оръжие. Тя служи за масовата мобилизация на нацията в защита на националните интереси. Предлага политически и културен план за създаването на най-подходящия обществен ред и организация, според конкретните условия. Посочва стратегическите цели и дава основни насоки за постигането им.

Идеологиите са нещо временно и преходно. Те умират, когато постигнат целите си или когато се окажат непригодни за постигането им. Идеология, която не служи на интересите на нацията е вредна и трябва да бъде неутрализирана.

В съответствие с националната идеология трябва да се разработи национална доктрина.