«

»

мар. 03

123г. от Освобождението

Поклонение на вр. Шипка