«

»

Видео

Видео: Реч на Пламен Димитров в ЗагребSpeech of Plamen Dimitrov in Zagreb

Реч на Пламен Димитров от БНС на международната националистическа конференция в Загреб, организирана от HČSP (Хърватска чиста дясна партия) на 13.04.2012 г.